Provozování vleček, Bezpečnostní poradce ADR a RID, ECM osoba odpovědná za údržbu vozu

Provozování vleček, Bezpečnostní poradce ADR a RID

Aktuality:


Změna bezpečnostních značek - Přeprava nebezpečných věcí po silnici (ADR) / po železnici (RID)

Nová verze Dohody ADR i Řádu RID přináší DŮLEŽITOU ZMĚNU značení kusů. V podstatě se mění všechny bezpečnostní značky. Pro více informací nás kontaktujte zde.


ADR silniční přeprava - Nová verze písemných pokynů pro případ nehody

Nová verze Dohody ADR přináší změnu písemných pokynů pro případ nehody. Staré písemné pokyny mohou být používány do 30.6.2017, nicméně doporučujeme vybavit řidiče novými písemnými pokyny. Ty si můžete stáhnout zde:
Písemné pokyny ADR 2015


RID železniční přeprava - Nová verze písemných pokynů pro případ nehody

Nová verze Řádu RID přináší změnu písemných pokynů pro případ nehody. Staré písemné pokyny mohou být používány do 30.6.2017, nicméně doporučujeme vybavit strojvedoucí novými písemnými pokyny. Ty si můžete stáhnout zde:
Písemné pokyny RID 2015


Nová verze Dohody ADR a Řádu RID

Vstoupila v platnost nová verze Dohody ADR (přeprava nebezpečných věcí po silnici) a Řádu RID (přeprava nebezpečných věcí po železnici). Aktuální znění si můžete stáhnout zde:
Dohoda ADR 2015
Řád RID 2015

Mimořádná přeprava nadměrného nákladu na námi provozované vlečce

Příjezd nadměrného nákladu

V Mochově proběhla mimořádná přeprava nadměrného nákladu, 200 tun vážícího transformátoru. Tento náklad přepravoval speciální hlubiný čtyřiadvaceti nápravový železniční vůz. Celá událost proběhla na námi provozované vlečce a i přesto, že si vyžádala striktní bezpečnostní a provozní opatření, tak proběhla bez nejmenší chybičky. Transformátorovna Čechy-střed uvede zařízení v nejbližších dnech do provozu.

Fotografie z této události si můžete prohlédnout zdeSlavnostní otevření nové opravny a mobilního simulátoru v Pirně

V Pirně u Drážďan proběhlo slavnostní otevření nové opravny železničních lokomotiv a vozů německé pobočky společnosti.
Velkolepé události se účastnilo více než dvěstě hostů z oblasti železniční dopravy a příbuzných oborů.

více informací naleznete zdeADR 2013Ve Sbírce mezinárodních smluv č. 8 / 2013 byla publikována nová verze dohody ADR 2013 s účinností od 1.1.2013 je platná do 31.12.2014, s přechodným obdobím do 30.6.2015. ADR 2011 lze používat dle přechodného ustanovení do 30.6.2013. Nová verze dohody ADR přináší několik změn. Pokud si nejste jisti, že Vaše přeprava bude dodržovat ADR i dle nové verze, tak nás neváhejte kontaktovat. Operativně Vám poradíme a v případě potřeby zajistíme odpovídající školení.

Certifikace systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009

Prohlašujeme, že společnost DBV-ITL, s.r.o. prošla certifikovaným auditem a získala certifikáty ČSN EN ISO 9001:2009 v následujících oblastech:

  • výkon bezpečnostních poradců dle ADR/RID
  • deponie železničních vozů
  • zajištění údržby železničních kolejových vozidel
  • spediční činnost po železnici
  • provozování dráhy - vlečky a provozování drážní dopravy


Certifikáty jsou k nahlédnutí v galerii certifikátů zde.
Více informací o certifikaci naleznete zde.